Meetnet zeereep

Doel van het meetnet is het volgen van de Rode Lijst-status van de typische soorten van de habitatrichtlijn in de zeereep langs de gehele Nederlandse kust. Dit gebeurt in verband met de beoordeling van de staat van instandhouding van habitattypen, zowel binnen als buiten de Natura 2000-gebieden. Hierover moet elke zes jaar worden gerapporteerd aan de Europese Unie. Zes soorten zijn aangewezen als typische soorten voor de zeereep: Duinfranjehoed, Zeeduinchampignon, Duinstinkzwam, Duinveldridderzwam, Helmharpoenzwam en Zandtulpje.
Om dit te kunnen doen is het nodig dat er een netwerk komt van vrijwilligers die bereid zijn om een of meer kilometerhokken te monitoren en daarin het voorkomen van de typische zeereepsoorten te registreren in het daarvoor aangewezen seizoen (eind oktober-december). Hiervoor is een protocol uitgewerkt, zie Handleiding Paddenstoelenmeetnetten. De gegevens die zo worden verzameld zullen door het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) statistisch worden verwerkt.

Wat vragen we van de vrijwilligers?

De bereidheid om een of meer kilometerhokken te monitoren. De voorkeur is om deze kilometerhokken tweemaal per jaar te onderzoeken in de periode eind oktober tot december, bij voorkeur door twee verschillende waarnemers, maar indien dit niet mogelijk is mag het ook door dezelfde waarnemer. Per kilometerhok noteer je de gevonden soorten, zowel typische soorten en zoveel mogelijk begeleidende soorten, met een indicatie van de aantallen, zie hiervoor de Handleiding of de pagina Methodiek.
De gevonden soorten en aantallen moeten worden ingevoerd in het invoerportal op NDFF Verspreidingsatlas, zie onder invoerportal.
Je kunt ook gebruik maken van de app, selecteer dan meetnet zeereep.

Er zijn twee habitattypen:

lees meer over witte en grijze duinen...

Hoe kunt u zich aanmelden?

U kunt zich aanmelden via de reserveringsmodule in het invoerportaal voor het 'Verspreidingsonderzoek Zeereeppaddenstoelen' via de NDFF Verspreidingsatlas. U heeft daarvoor een account nodig dat u kosteloos kunt aanmaken. Vervolgens kunt u zelf de km-hokken aanklikken en registreren.

Meteen naar het Invoerportaal

Liever op papier uw waarnemingen invullen? Download het veldformulier.

 

Verschijningsperioden van enkele zeereepsoorten