Meetnet zeereep: sleutels en beschrijvingen alle soorten

Veldgids voor de paddenstoelen van de zeereep

Een voortvloeisel uit het zeereepproject is de totstandkoming van de 'Veldgids Paddenstoelen III, paddenstoelen van de zeereep' (M.E. Noordeloos, KNNV Uitgeverij 2020). In deze veldgids zijn 160 soorten psddenstoelen opgenomen die in de witte en grijze duinen van de zeereep kunnen worden aangetroffen. Alle sleutels, foto's en beschrijvingen zijn ook op deze website te vinden en ondergebracht op een groot aantal pagina's: elke vormgroep begint met een eigen startpagina:

Plaatjeszwammen
Koraalzwammen en knotszwammen
Buikzwammen
Ascomyceten

Verantwoording en literatuur

De Veldgids voor de paddenstoelen van de zeereep is geschreven door Machiel E. Noordeloos in nauwe samenwerking met Leo Jalink en Alfons Vaessen. De foto's zijn van een groot aantal verschillende fotografen, waarvan de namen steeds onder de foto's zijn vermeld. Op alle foto's rust copyright.

Literatuur

 • Antonin, V. & Noordeloos, M.E. 2004. A monograph of the genera Hemimycena, Delicatula, Fayodia, Gamundia, Myxomphalia, Resinomycena, Rickenella and Xeromphalina in Europe. IHW Verlag, Eching.
 • Aronsen, A. & Læssøe, T. 2016. The genus Mycena. Fungi of Northern Europe vol. 5. Copenhagen.
 • Arnolds A. & Berg, A. van den, 2014. Beknopte standaardlijst van de Nederlandse paddenstoelen, 2013. NMV
 • Arnolds, E. J. M, Chrispijn, r. & Enzlin, R. 2015. Ecologische Atlas van paddenstoelen in Drenthe, 3 delen. Uitgave Paddenstoelen Werkgroep Drenthe.
 • Bas, C. et al. 1995. Flora agaricina neerlandica, vol. 3. Balkema
 • Bas, C. et al. 1999. Flora agaricina neerlandica, vol. 4. Balkema
 • Bas, C. et al. 2001. Flora agaricina neerlandica, vol. 5. Balkema
 • Cristan, J. 2008. Die Gattung Ramaria in Deutschland, IHW Verlag
 • Dam, N. & Kuyper, Th.W. 2013. Veldgids Paddenstoelen 1. Plaatjeszwammen en boleten. KNNV Uitgeverij.
 • Dam, N. & Kuyper, Th.W. 2016. Veldgids Paddenstoelen 2. Resterende Basidiomyceten en Ascomyceten. KNNV Uitgeverij.
 • Gerhardt, E. 2019. De grote paddenstoelengids voor onderweg, 12e druk. Kosmos.
 • Læssøe, T. & Petersen, J.H. 2019. Fungi of Temperate Europe, 2 volumes. Princetown, Oxford.
 • Jalink, L.M. 1995. De Aardsterren van Nederland en Belgie. Coolia suppl. 36. hier downloaden
 • Jansen J.A.M. & Schaminée, J.H.J. 2003. Europese natuur in Nederland, Habitattypen. KNNV Uitgeverij.
 • Jeppson, M. 2018. Puffballs of Northern and Central Europe.
 • Jeppson, M. 2013. Jordstärnor.
 • Knudsen, H. & Vesterholt, J. 2008. Funga Nordica 1st. edition.
 • Knudsen, H. & Vesterholt, J. 2012. Funga Nordica 2nd edition (ongewijzigde herdruk, 2018).
 • Maas Geesteranus, R.A. 1964. De Fungi van Nederland 1: Geoglossaceae – Aardtongen. Wetensch. Meded. K.N.N.V. 52. hier downloaden
 • Maas Geesteranus, R.A. 1976. De Clavaroide Fungi. Wetensch. Meded. K.N.N.V. 113. hier downloaden
 • Roobeek, K. Aardtongen in de. Duinen van Noord Kennemerland. hier downloaden
 • Roux, P & Eyssartier, G. 2011. Le Guide des Champignons de France et Europe. Belin.