Veldgids zeereep: Speldenprikzwammen (Poronia)

Literatuur: Jalink in Coolia 35: 95-98. 1992; Dam & Kuyper, Veldgids 2: 279.

Sleutel tot de soorten

1a Sporen (12-)17-24(-27) x 7,5-11 µm; vruchtlichamen meestal met duidelijke pseudosteel en daardoor hoger dan de doorsnede van de witte disk; op mest van paarden.

Grote speldenprikzwam, Poronia punctata.

 

1b Sporen (22-)25-32(-35) x (12-)14-18(-20) µm; vruchtlichamen zonder pseudosteel, meestal laag tonvormig en breder dan hoog; zeer variabel van grootte; op mest van paarden, herten, schapen, konijnen en hazen.

Kleine speldenprikzwam, Poronia erici.

 

Er is geen enkel verschil in de grootte van de disk van beide soorten, of anders is P. erici gemiddeld zelfs groter. De grootte is vooral afhankelijk van het substraat: op konijnenkeutels vind je P. erici zoals hij door Lohmeijer en Benkert oorspronkelijk is afgebeeld, namelijk enkele mm grote tonnetjes met een beperkt aantal perithecia. Maar het aantal gaatjes zegt net als de grootte niets.
In de zeereep en in andere zandverstuivingen lijken de speldenprikzwammen soms in het kale zand te groeien. Dit is slechts schijn: in werkelijkheid staan ze op volledig ondergestoven mest.


Soortbeschrijvingen en afbeeldingen

 

Grote speldenprikzwam, Poronia punctata


Foto: Leo Jalink


Foto: Hans Adema

Knop naar Verspreidingsatlas

Literatuur: Ecologische Atlas Paddenstoelen Drenthe, 2: 177; Læssøe & Petersen, Fungi Temperate Europe 2: 1252.

Habitat en verspreiding: In door paarden begraasde gebieden; vrij zeldzaam langs de hele kust en ook verspreid in het binnenland.

 

Kleine speldenprikzwam, Poronia erici


Foto: Leo Jalink


Foto: Leo Jalink

Knop naar Verspreidingsatlas

Literatuur: Læssøe & Petersen, Fungi Temperate Europe 2: 1253.

Habitat en verspreiding: In door paarden, herten of schapen begraasde gebieden of in gebieden met natuurlijke begrazing door hazen of konijnen; vrij zeldzaam, vooral langs kust (mogelijk enigszins kalkminnend); slechts enkele vondsten in het binnenland.