Veldgids zeereep: Koraalzwammen (Ramaria)

Helmkoraalzwam, Ramaria ammophila


Foto: Cora van der Plaats


Foto: Leo Jalink

Literatuur: mycokey.com); afbeelding Coolia 62: 191.

Deze bleek rozebruine koraalzwam is nu een paar maal aangetroffen in de zeereep tussen Helm, onder andere bij Den Haag, Zwanenwater en op Texel. Hij is opgenomen als provisorische nieuwe soort in de Ramaria-sleutel van Mycokey. Oudere waarnemingen van de Rechte koraalzwam uit de helmduinen betreffen waarschijnlijk ook deze soort. Goed gedocumenteerd materiaal is nodig om deze soort definitief als nieuw te kunnen beschrijven.

 

Steppekoraalzwam, Ramaria roellinii


Foto: Cora van der Plaats


Foto: Leo Jalink

Literatuur: Schild, E. (1978) Die Sektion Flaccidae der Gattung Ramaria. Schweizerische Zeitschrift für Pilzkunde 56: 97-102. Cristan, Die Gattung Ramaria in Deutschland: 280.

Beschrijving: Een lage, gedrongen, dicht vertakkende koraalzwam met vrij kromme takken, okergeel tot okerbruin, later vaak ook met groenige of olijf tinten. Sporen 5-8(-9) x 3-4,5 µm, fijn gestekeld, groenig geel. Hyfen met gespen.

Habitat en verspreiding: In de grijze duinen, met name in dichte tapijten Klauwtjesmos (Hypnum lacunosum).

De Steppenkoraalzwam wordt sinds enkele jaren herkend, en lijkt een vrij wijde verspreiding te hebben. Het is tamelijk waarschijnlijk dat deze soort al veel langer uit de duinen bekend was onder de naam Groenwordende koraalzwam, Ramaria abietina, die echter een soort is van naaldbossen.