Veldgids zeereep: Fopzwammen (Laccaria)

In grijze duinen komen Geschubde fopzwam, Laccaria proxima, en Gewone fopzwam, L. laccata, net als in heel veel andere natuurtypen zeer algemeen voor. Gekroesde fopzwam, L. tortilis, is er zeldzaam. Duinfopzwam, L. maritima, is daarentegen juist een soort van de witte duinen (kaal zand met helm) en de overgang naar grijze duinen.


Soortbeschrijvingen en afbeeldingen

Duinfopzwam, Laccaria maritima


Foto: Aldert Gutter


Foto: Evert Ruiter

Knop naar Verspreidingsatlas

Literatuur: Knudsen & Vesterholt, Funga Nordica 1: 658, 2: 730; Læssøe & Petersen, Fungi Temperate Europe1: 278.

Beschrijving: Hoed 15-40 mm, halfbolvormig tot gewelfd, dan vlak, met een klein deukje of niet, met een golvende, vaak spijtende rand, iets hygrofaan, vaag doorschijnend gestreept, steenrood, donker oranjebruin, iets bleker naar de rand en meer rozebruin, verblekend bij uitdroging, iets kleverig bij vocht, droog glad of iets geaderd. Plaatjes wijd uiteen, dik, vrijwel vrij van de steel, of uitgebocht met iets aflopend tandje, roze, met gelijk gekleurde, pruïneuse snede. Steel 20-40 x 4-7(-9) mm, cilindrisch of iets naar de voet verbreed, bleek oranje-bruin of rozebruin, met lengtevezels. Geur zwammig, niet opvallend. Sporen (1 1,5-)12,0-17,0(-19,0) μm, Q = 1,4-2,2, Qav = 1,7-2,0, ellipsoid tot cilindrisch, vrij dikwandig, kleurloos, geheel bedekt met 0,3-0,5 μm lange stekels.

Habitat en verspreiding: In open, vaak nog stuivende plekken, vaak in de overgang van de helmduinen naar de grijze duinen. Zeer zeldzaam in de duinen van Noord- en Zuid-Holland en de Waddeneilanden.

Deze fopzwam valt niet alleen op door zijn voorkeur voor deze habitat van nog stuivend zand, maar is ook microscopisch heel gemakkelijk van alle andere fopzwammen te onderscheiden door de grote sporen met lange stekels.