Paddenstoelen en natuurbeheer

Paddenstoelen zijn indicatoren die iets zeggen over de kwaliteit van natuurgebieden. Wie zicht heeft op welke soorten ergens voorkomen en in welke functionele groepen (parasiet, saprotroof of symbiont) deze soorten vooral thuishoren, weet meteen een heleboel over (de staat van) het ecosysteem. Probleem is natuurlijk dat je de paddenstoelen wel moet kunnen herkennen en dus een goede soortenkennis moet hebben en iets moet weten van de ecologische betekenis van de aangetroffen soorten.
Binnen de NMV bestaan dan ook verschillende wetenschappelijke commissies die ervoor zorgen dat de kennis op peil blijft en wordt gedeeld. Met betrekking tot natuurbeheer is het vooral de Commissie Paddenstoelen en Natuurbehoud (CPN) die zich bezighoud met de stand van natuurgebieden en advies geeft op het terrein van beheer. Particulieren die zich willen inzetten voor natuurbescherming en daarbij ook paddenstoelen willen betrekken kunnen contact zoeken met de CPN en tips krijgen over hoe ze zoiets kunnen aanpakken.

Contact
De CPN is te bereiken via e-mail: cpn@mycologen.nl

Allerlei vraagstukken kunnen centraal staan bij beleid over natuurbeheer, zoals: wat is de impact van recreatiedruk en van plukken? Welke soorten worden bedreigd? Met welke soorten gaat het beter? En kunnen we een gebied  beschermen op basis van de paddenstoelen die er voorkomen? Hier en daar heeft dit al tot paddenstoelenreservaten geleid!