Spitse stinkzwam

De Spitse stinkzwam is wat minder opvallend dan de Inktviszwam. Van de soort wordt aangenomen dat deze vanuit de Verenigde Staten ons land bereikt heeft. Ze wordt zelden gesignaleerd maar komt waarschijnlijk meer voor. De Spitse stinkzwam is in Nederland in 1989 voor het eerst gevonden en de vondsten hebben zich tot nu toe beperkt tot de provincie Gelderland. Je kunt hem van de andere twee kleine Stinkzwamsoorten (de Kleine stinkzwam, Mutinus caninus, en de Roze stinkzwam, Mutinus ravenelii) onderscheiden doordat tussen de steel en de gleba (het vruchtbare deel met het groene slijm) geen vernauwing zit.

 

Foto's: Gio van Bernebeek (links en midden) & Menno Boomsluiter (rechts)

 

 

Exoten

 

Algemene informatie

Roetschorsziekte

Walnootziekte

Tamme kastanjeziekte

Geaderde leemhoed

Vals essenvlieskelkje

Peer-Jeneverbesroest

Spitse stinkzwam

Inktviszwam

 
Taxonomie
Rijk: Devisie: Subdevisie: Klasse: Subklasse: Orde: Familie: Genus: Soort: Fungi Basidiomycota Agaricomycotina Agaricomycetes Phallomycetidae Phallales Phallaceae Mutinus elegans