Hotspots voor Flora en Funga

Via de Verspreidingsatlas kunnen actuele kaarten voor topgebieden met de hoogste biodiversiteit voor planten, paddenstoelen, mossen en korstmossen worden geraadpleegd. Er zijn verschillende categoriën: de belangrijkste is die voor bedreigde soorten van de Rode Lijst. Daarvoor zijn steeds de 15 beste gebieden aangewezen. Daarnaast zijn er vijf of meer hotspots gebaseerd op de biotoopvoorkeur van soorten. Ook is er een overzicht van locaties die favoriet zijn bij waarnemers.

Hoe werkt het?

Na een selectie van soortgroep en biotoop worden de hotspots als spelden op de kaart weergegeven. De kaartlaag kan worden gewisseld: behalve de standaardkaart kunnen ook een satelietbeeld, verschillende typen topografsiche kaarten, de hoogtekaart, een infraroodkaart  en de bodemkaart worden geladen. klikt men op een speld, dan wordt informatie van het gebied getoond: een deelkaartje met de begrenzingen, het oppervlak,  een opsomming van de belangrijkste soorten, een link naar de volledige soortenlijst, een lijstje van nabijgelegen hotspots, literatuurbronnen en linkjes naar websites met meer informatie over het gebied.

Bezoek de Verspreidingsatlas

Lees ook: Chrispijn, R., 2019. Hotspots in Nederland. Coolia 62: 209-213.