Paddenstoelenreservaten in Nederland

Natuurreservaten worden soms speciaal ingericht voor het behoud van een soort of soortgroep. Zo zijn er beschermde gebieden voor de veldhamster ('korenwolf') of zandhagedis, maar ook zg. 'vlinderstroken' en afgeschermde vogelbroedterreinen. Ook speciaal voor paddenstoelen zijn er al enkele reservaten in ons land. Hieronder worden ze opgesomd met een korte bescnrijving.
Uitgebreide informatie over de Nederlandse paddenstoelenreservaten is te vinden op allesoverpaddenstoelen.nl.

De Notenlaan en Blikkenburgerlaan in Zeist

Voor paddenstoelen bestond er tot 2008 in ons land slechts één officieel reservaat: de Notenlaan in Zeist. De laan werd in 1964 aangekocht door Staatsbosbeheer, waarna botanische en mycologische inventarisaties plaatsvonden. Hieruit bleek met name een bijzondere paddenstoelenrijkdom van vooral mycorrhizasoorten bij de beuken. In nauw overleg tussen de NMV en het rijk werd een beheerplan opgesteld dat de paddenstoelenrijkdom voor de toekomst moest waarborgen. Sinds 1968 het daarom een officieel paddenstoelenreservaat. Meer recent heeft de gemeente Zeist ervoor gezorgd dat nóg een laan, de Blikkenburgerlaan, de status van beschermd natuurgebied kreeg. Lees het Natuurbericht van 19 oktober 2021.

Fort Rhijnauwen

Toen in 1970 Rijksuniversteit Utrecht een sterrenwacht op het door het Ministerie van defensie afgestoten fort wilde installeren, ontdekten studenten de grote planten- en dierenrijkdom (o.a. vleermuizen!) en een overweldigende hoeveelheid wasplaten en andere graslandpaddenstoelen en zij gingen zich verzetten tegen de plannen voor die sterrenwacht. Met succes: in 1975 ging het fort naar Staatsbosbeheer en sindsdien wordt het als een reservaat beheerd. De mycologen van District Utrecht voeren nog jaarlijks inventarisaties uit en de toaallijst telt inmiddels meer dan 500 paddenstoelsoorten, waaronder nog steeds elf verschillende wasplaten.

Paddenstoelenparadijs Leemringveld

De gift van Natuurmonumenten van het Leemringveld aan de in 2008 honderdjarige Nederlandse Mycologisch Vereniging leidde tot een tweede paddenstoelenreservaat. Bijzonder was dat er nog helemaal geen paddenstoelen groeiden, want het betrof voormalige landbouwgrond die zelfs nog afgeschraapt moest worden, maar de NMV zou zeggenschap krijgen over de inrichting en zo een reservaat kunnen creëren waar bijzondere paddenstoelen zich thuis voelen. Lees meer!

Wasplatenreservaat 'Rotstergaaster Wallen'

Op 30 oktober 2013 werd in Rotstergaast (ten zuiden van Heerenveen) een wassplatenreservaat geopend, dat nu "Wasplatenreservaat De Rotstergaaster Wallen" heet. Een aantal jaren geleden werd ontdekt dat het oude weidegebied rijk aan wasplaten was. Staatsbosbeheer was onder de indruk en heeft de NMV gevraagd een beheersadvies te schrijven. En zo ontstond het eerste Nederlandse paddenstoelenreservaat mét paddenstoelen! Lees meer!

Oude sparrenbossen in Drenthe

Drenthe is de best onderzocht provincie van Nederland als het om paddenstoelen gaat. Daardoor werden stukjes oud sparrenbos ontdekt die in mycologisch opzicht sterk deden denken aan Skandinavische sparrenbossen. Door een goede lobby van de Drentse mycologen werd Staatsbosbeheer bereid gevonden 22 reservaten aan te wijzen, waarin het beheer volledig wordt gestopt, omdat dit in dit geval het beste is voor de bijzondere paddenstoelen in deze bossen. Bekijk de uitzending van Roeg!