Mycologische publicaties en aanvullingen

Onderstaande publicaties van de NMV of leden van de NMV hebben alle betrekking op paddenstoelen, natuurbeheer in relatie tot paddenstoelen of mycologisch onderzoek. De meeste hieronder getoonde publicaties zijn niet meer te koop, maar alle downloads zijn gratis.
Onderaan het overzicht zijn ook documenten opgenomen die beschikbaar worden gesteld als supplement of anderszins bij boeken die veel worden gebruikt.
Naar beneden

Mycologische publicaties en méér in Webwinkel

Mycologische publicaties die door de NMV in eigen beheer worden uitgegeven kunnen worden bestel in  de webwinkel. Ook als u chemicaliën zoekt, kunt u terecht op de winkelpagina.

Bezoek de webwinkel


Coolia

Verenigingstijdschrift, verschijnt viermaal per jaar

meer informatie...

Download artikelen en oude nummers


NatureToDay

Natuurberichten, uitgegeven door de NMV

Bezoek NatureToDay

Overzicht van alle paddenstoelenberichtenFlora Agaricina Neerlandica

U kunt de eerste zes delen hieronder als PDF-bestand downloaden.

Volume 1: A. General part; B. Taxonomic part: Entolomataceae
Volume 2: A. General part; B. Taxonomic part: Pleurotaceae, Pluteaceae, Tricholomataceae (1)
Volume 3: A. General part; B. Taxonomic part: Tricholomataceae (2)
Volume 4: A. General part; B. Taxonomic part: Strophariaceae, Tricholomataceae (3)
Volume 5: A. General part; B. Taxonomic part: Agaricaceae
Volume 6: A. General part; B. Taxonomic part: Coprinaceae, Bolbitiaceae


Indexen op Fungi of Temporate Europe

Twee PDF-bestanden die een index vormen op Fungi of Temporate Europe vol. 1 & 2. Deze lijsten vormen een vertaalslag tussen de FTE en de NMV-standaardlijst. De wetenschappelijke namen zijn bovendien gelinkt aan de NDFF Verspreidingsatlas. De ingekorte lijsten geven alleen de namen die afwijken.
Index, gesorteerd op naamgeving FTE
Index, gesorteerd op Standaardlijst 2013
Index, gesorteerd op naamgeving FTE (ingekort)
Index, gesorteerd op Standaardlijst 2013 (ingekort)


Handleiding Paddenstoelen meetnetten

Peter Eenshuistra, Machiel Noordeloos, Inge Somhorst & Alfons Vaessen  (2023)

Download deze handleiding


Wegbermen, lanen en parken: toevluchtsoord voor paddenstoelen

brochure voor beheerders
2014

Meer informatie...

Download deze brochure


Naaldbossen in Nederland, bedreigde levensgemeenschappen

brochure voor beheerders
2010

Meer informatie...

Download deze brochure


Paddenstoelen op groot dood populierenhout in Flevoland

Aldert Gutter (2018)

Meer informatie...

Download dit rapport


OBN preadvies paddenstoelen

Paddenstoelen in het natuurbeheer
Wim A. Ozinga, Eef Arnolds, Peter-Jan Keizer & Thomas W. Kuyper (2013)

Deel 1: Ecologie, knelpunten en kennislacunes
Deel 2: Mycoflora per natuurtype

Download deel 1
Download deel 2


Florabalans 2023

Download dit rapport

 

 

 


Florabalans 2024

Download dit rapport

 

 

 Ascomyceten op mest in de duinen van Noord-Kennemerland 2004 t/m 2013

Kees Roobeek (2015)

Meer informatie...

Download dit rapport


Wasplaatgraslanden in de Amsterdamse Waterleidingduinen

Leo Jalink (2011)

Meer informatie...

Download dit rapport


Basisrapport Rode Lijst paddenstoelen

Eef Arnolds & Mirjam Veerkamp (2008)

Meer informatie...
Download p. 1-26
Download p. 27 t-106
Download p. 107-175
Download p. 176-259
Download p. 260-295


Paddestoelvriendelijk natuurbeheer

Peter-Jan Keizer (2003)

Dit boek is uitverkocht.

Geactualiseerde en interactieve webversie op Allesoverpaddenstoelen.nl
(2012)


Aardtongen

in de duinen van Noord-Kennemerland 2005 t/m 2008

Kees Roobeek (2009)

Meer informatie...

Download dit rapport


Brochure

'Paddestoelen'

Educatieve voorlichtingsbrochure
NMV, 2004

Download deze brochure


Zwamnamen nader toegelicht

De verklaring van de namen van 250 zwammen
die voorkomen in Kortrijk en omgeving

Walter Deconinck (2020)

Download dit artikel


Fungus

Verenigingstijdschrift van 1928 tot 1958

Alles over Fungus


Mededeelingen

van de Nederlandsche Mycologische Vereeniging

Verenigingstijdschrift van 1910 tot 1952

Alles over de Mededeelingen


De Wetenschappelijke Namen der Fungi

G.L. van Eyndhoven (1943)

Over de uitspraak en betekenis van de wetenschappelijke namen van paddenstoelen.

Download dit artikel


Brochure

veilig paddenstoelen verzamelen

NMV, 2015

Meer informatie...

Download deze brochure


Affiche

Veilig paddenstoelen verzamelen

NMV, 2015

Meer informatie...

Download deze affiche


Poddestoelnammen

J Boersma & J. Wisman (1992)

Download p. 1-72
Download p. 73-138


Gids voor de paddestoelen in het meetnet

Arnolds & Veerkamp (1999)

Gemoderniseerd als losse PDF-bladen

via Meetnet >> Telsoorten


De Aardsterren van Nederland en België

Leo Jalink (1995)

Supplement bij Coolia 38

Download deze publicatie


Houtzwammentabel

H. Jahn, bewerkt door
Peter-Jan Keizer (1992)

Download deze publicatie


De fungi van Nederland:

De clavarioide fungi

WM 113

R.A. Maas Geesteranus (1976)

Download deze publicatie


Hygrophorus subgenus Hygrophorus (de "Slijmkoppen") in Nederland

E.J.M. Arnolds (1974)

Coolia 17 supplement

Download deze publicatie


Gasteromyceten van Nederland

R.A. Maas Geesteranus (1971)

Coolia 15/3, blz. 49-92


De fungi van Nederland:

III. Hypogaea

WM 88

G.A. de Vries (1971)

Download deze publicatie


De fungi van Nederland:

II. Pezizales II

WM 80

R.A. Maas Geesteranus (1969)

Download deze publicatie


Het geslacht Galerina in Nederland

J.J. Barkman (1969-1970)

Coolia 14/3: 49-86
Coolia 14/5: 121 (errata)
Coolia 14/6: 139-144


De fungi van Nederland:

II. Pezizales I

WM 69

R.A. Maas Geesteranus (1967)

Download deze publicatie


De fungi van Nederland:

I. Geoglossaceae - Aardtongen

WM 52

R.A. Maas Geesteranus (1964)

Download deze publicatie


Het geslacht Amanita in Nederland I-II

C. Bas (1962)

Coolia 9/3-4: 40-44
Coolia 9/5: 51-63


Aanvullingen en errata op mycologisch publicaties

Dit kan gaan om los verkrijgbare tabellen of werkbladen, indices of opmerkingen die behoren bij populaire werken.


Niet zomaar een bos...!!

H. Lammers, H. van Hooff, L. Raaijmakers, J. van Kuik &, T. Boudewijns (2012)

Bij dit boek zijn inmiddels errata verschenen en een verbeterde index.

Download de errata
 Download de index als PDF-bestand


Basisboek Paddenstoelen

Nico Dam, Thom Kuyper, Marjo Dam (2006)

Bij dit boek hoort een beschrijvingenformulier dat als PDF-download word aangeboden.

Beschrijvingsformulier voor plaatjeszwammenPoroid fungi of Europe

L. Ryvarden & I. Melo (2014, 2017)

Errata en Introduction
Voor wie de eerste editie uit 2014 bezit zijn er in onderstaand document enkele errata opgenomen. Wie de tweede editie uit 2017 bezit weet wellicht niet dat de Introduction uit de eerste editie in dit boek ontbreekt. De auteurs hebben onderstaande PDF beschikbaar gesteld, omdat deze introduction feitelijk onmisbaar is als inleiding op de morfologie, taxonomie, determinatiecriteria, wijze van verzamelen etc.; in totaal 9 hoofdstukken (24 bladzijden)!

Download dit PDF-bestand


Le guide des champignons, France et Europe

Guillaume Eyssartier & Pierre Roux (2011)

Nederlandse index
Door de Vlaamse mycologen Staf Brusseleers, Jackie Poeck en Godelieve De Schutter is een Nederlandse index gemaakt bij dit boek, dat met zijn 3000 in sleutels verwerkte soorten en 1400 zeer goede kleurenfoto's thans een van de meest complete en betrouwbare paddenstoelengidsen is (uitg.: Société Mycologique de France).

 Download de index als PDF-dokument


Funga Nordica

Hennig Knudsen & Jan vesterholt (eds.) 2008

Handige index voor Funga Nordica / Useful index to Funga Nordica
De index in dit belangrijke boek is geordend op geslachtsnamen. Omdat het soms handiger is op soortnaam te zoeken, hebben Marjo en Nico Dam in overleg met de auteurs een op soortnaam gesorteerde index gemaakt.
The index to this important work is organised on the basis of genus names. As it is sometimes easier to search by species name, Marjo and Nico Dam have produced an index based on species names, in consultation with the authors.

 Download the index as PDF


Pilze der Schweiz / Fungi of Switzerland

J. Breitenbach & F. Kränzlin (1981-2005)

Complete index Pilze der Schweiz 1-6
De complete index, zoals ook opgenomen achterin deel 6, wordt als PDF-bestand aangeboden door Fred Kränzlin voor vij gebruik.
The complete index, that already is included in part 6 of Pilze der Schweiz, is offered by Fred Kränzlin as PDF-file for free use.
 Download the index as PDF

Taxonomische correcties en opmerkingen bij Band 1
Taxonomic corrections and remarks on the inoperculate discomycetes presented in "Fungi of Switzerland", J. Breitenbach & F. Kränzlin, vol. 1, Ascomycetes, 2nd ed., 1984, partly based on restudied material by H.-O Baral (1998-2001).
 Download this document as PDF


Pilzkompendium

E. Ludwig (2001)

Correcties bij Band 1
Op zijn eigen website geeft E. Ludwig een link naar een correctiedocument met correcties t.b.v. Band 1. Hij geeft hiervoor de volgende uitleg:
"Leider wurde mir keine Möglichkeit gegeben, den Bildband des Pilzkompendiums vor dem endgültigen Druck auf Fehler zu prüfen. Farbverfälschungen bei der Bildwiedergabe und eine Reihe falscher bzw. unvollständiger Bildunterschriften konnten somit nicht verhindert werden."
Het PDF-dokument 'Pilzkompendium Band 1 - Korrekturen' kan men nu ook via de link hieronder downloaden.
 Download this ducoment as PDF