Ascomycetenproject: een individueel collectief!

Eind 2010 is op initiatief van enkele leden van de werkgroep Cristella een "denkgroep" ontstaan die de mogelijkheid onderzoekt het enorme terrein van de Ascomyceten (Ascomycotina) toegankelijk te maken voor een breder publiek. Juist voor deze allergrootste groep van paddenstoelen is de literatuur beperkt, versnipperd en onvolledig. Daar komt bij dat het leeuwendeel van de wetenschappelijke publicaties eigenlijk alleen toegankelijk is via de instituten en enkele specialisten, terwijl de boeken die wel te koop zijn, soms verouderd en altijd onvolledig zijn, en als zij wel volledig zijn, beslaan zij een beperkt geografisch gebied en is de inhoud te beperkt om volledige beschrijvingen of zelfs maar afbeeldingen te bevatten of betreft het monografieën van één enkel geslacht.
In de loop van 2011 heeft zich uit de eerste initiatiefnemers een werkgroep gevormd die is aangevuld met enkele nationale specialisten van verschillende deelterreinen van de Ascomycotina. Er wordt gewerkt aan proefsleutels, die het determineren van de in Nederland voorkomende genera mogelijk moeten maken en aan deelsleutels tot de Nederlandse soorten in een aantal genera. De sleutels moeten houvast bieden bij determinatie en verwijzen naar bestaande literatuur. Daarnaast wordt gewerkt aan een algemene inleiding en een hoofdstuk over de praktische zaken die van belang zijn bij het herkennen en determineren van Ascomyceten. Voor het Ascomycetenproject worden originele tekeningen vervaardigd.
In de komende jaren hopen wij op deze pagina onderdelen van het project te kunnen publiceren, waardoor een breder publiek in staat wordt gesteld kennis te nemen van deze boeiende groep paddenstoelen en mensen die nu een zakjeszwam nog niet durfen benoemen te stimuleren zelf te gaan determineren. Op lange termijn kunnen deze publicaties wellicht leiden tot een gedrukt determinatiewerk van de Nederlandse Ascomyceten.
Ook voor het Ascomycetenproject worden DNA-analyses gemaakt welke financiëel ondersteund worden deze door de NMV (zie onder DNA-barcoding).

In 2019 werd aan de deelnemers aan het project de Cool & Van der Lekprijs toegekend.

Als u belangstelling heeft voor dit project om bijvoorbeeld proefsleutels uit te proberen en feedback te leveren of om als specialist een steentje bij te dragen, kunt u een e-mail sturen aan info@mycologen.nl.