phragmo-icoon

Phragmoproject

In navolging van het Ascomycetenproject is begin 2014 door een aantal leden van de NMV en KVMV het Phragmoproject opgestart, dat zich met Trilzwammen bezig houdt. Voor trilzwammen in het algemeen zijn geen recente sleutels voorhanden. De laatste ‘allesomvattende’ sleutels zijn van Jülich uit 1984 en Hansen & Knudsen uit 1997 (Nordic Macromycetes Vol. 3). Een belangrijk doel van dit project is het samenstellen van nieuwe sleutels. Dit zullen veelal compilaties zijn gebaseerd op bestaande en bruikbare sleutels aangevuld met nieuwe informatie uit recente artikelen. Soms zijn het vertalingen van bestaande sleutels.

Sinds 2018 is het project uitgebreid met DNA-barcoding om duidelijkheid te geven over het wel of niet voorkomen van verschillende soorten trilzwammen in Nederland en Vlaanderen (zie onder DNA-barcoding). De gegevens worden ook gebruikt voor (internationaal) taxonomisch onderzoek. De NMV ondersteunt het Phragmoproject financiëel, zodat de DNA-analyses uitgevoerd kunnen worden.

De generasleutel voor Noordwest-Europa is in hoofdlijnen gebaseerd op Jülich (1984), Hansen & Knudsen (1997) en Roberts (1999), maar aangevuld met recente literatuur. Om het gebruiksgemak te bevorderen is in een aantal gevallen een meer praktische indeling aangehouden,  waardoor bepaalde soorten in meerdere genera uitgesleuteld kunnen worden. Taxonomisch onderzoek leidt geregeld tot naamswijzigingen. In het bestand ‘Synoniemenlijst’ (zie Downloads) vind je de belangrijkste wijzigingen.

Inmiddels zijn er voor alle genera sleutels tot de soorten. Bij elke soort zijn verwijzingen opgenomen naar specifieke bronnen, soms voorzien van een extra toelichting of kritische noot, en indien van toepassing synoniemen. Het gebruiksgebied van de sleutels is in de meeste gevallen Noordwest-Europa. Soms heel Europa of zelfs de wereld. De sleutels worden gepubliceerd op de NMV en KVMV-site. Wanneer er nieuwe gegevens beschikbaar komen, worden sleutels waar nodig bijgewerkt. Het is een dynamisch geheel. Hopelijk draagt dit werk en het publiceren van de sleutels bij aan een betere kennis van trilzwammen en hun verspreiding in Nederland en België.

Trilzwammen kenmerken zich door een uitgebreide en eigen terminologie. Dit maakt studie naar trilzwammen, zeker in het begin, lastig. Er is een uitgebreide begrippenlijst beschikbaar met een voor elke term Nederlandse vertaling of uitleg (zie Downloads). Door uit te gaan van de wetenschappelijke termen wordt het lezen van (wetenschappelijk) literatuur, vrijwel altijd in andere talen, veel gemakkelijker. Sommige begrippen worden in een versimpelde versie gebruikt.

Alle sleutels worden gecontroleerd, maar ondanks dat kunnen er onjuistheden of onvolkomenheden in blijven staan. Deze kun je melden door een mailtje te sturen naar: phragmo@gmail.com