phragmo-icoon

Determinatiesleutels

Elke sleutel is als PDF beschikbaar en kan gedownload en opgeslagen worden.

Indien nodig zullen verbeteringen, aanvullingen of wijzigingen aangebracht worden en zal een bijgewerkte versie van een sleutel gepubliceerd worden met een hoger versienummer (dit versienummer wordt in de bestandsnaam linksonder je browserscherm getoond als je de muisaanwijzer op een bestand zet).


Generasleutel (versie 2.0, update 1 september 2020)


Soortsleutels:

Achroomyces s.l. — Trilkorstje
Aporpium
Arcticomyces
Atractiella
Atractocolax
Auricularia — Judasoor
Basidiodendron — Harshaarveegje
Biatoropsis
Bourdotia — Waskorst
Bourdotigloea — Trilkorstje
Calocera — Hoorntje
Celatogloea
Ceratobasidium — Waswebje
Ceratosebacina — Waskorstje
Cerinomyces — Gaffeldrager
Chionosphaera
Cryptococcus — Waszwam
Cyphobasidium
Cystobasidium — Trilkorstje
Cystogloea
Dacrymyces — Druppelzwam
Dacryonaema
Ditangium — Kersentrilzwam
Ditiola — Druppelzwam
Efibulobasidium — Regendruppelzwam
Eichleriella — Waskorstzwam
Endoperplexa — Waskorstje
Eocronartium — Mossenknotsje
Exidia — Trilzwam
Exidiopsis — Waskorstje

Exobasidium — Bladgast
Fibulosebacea
GuepiniopsisKelkhoorntje
Hauerslevia
Waskorstje
Helicobasidium
Wasviltje
Helicogloea
Spiraalkorstje
Herpobasidium
Heteroacanthella

Heterochaete
Heterochaetella
Suikerstrilzwam
Heterogastridium
Heteroradulum —
Waskorstzwam p.p.
Hydrophana —
Waskors
Insolibasidium
Wasviltje
Kriegeria
Bres.
Krieglsteinera

Laurobasidium
Microsebacina — Waskorstje
Mycogloea
Mycostilla
Myxarium s.l.
Naohidea
Occultifur — Inbrekerszwam
Ofella
Oliveonia — Waswebje
Pachnocybe — Rijpkorstje
Paulisebacina
PhleogenaKorrelkopje
Phragmoxenidium
Proterochaete

Protoacia
Protodontia
Protomerulius
Pseudohydnum — Stekeltrilzwam
Pseudomicrostroma ss. lato — Bladgast
Psilochaete
Renatobasidium — Waslaagtrilzwam
Rhizoctonia ss. lato— Trosvlies
Saccosoma — "Viltmatje"
Sclerotrema
Scotomyces
Sebacina
Serendipita
Septobasidium
Sirobasidium — Ketentrilzwam
Sirotrema — Spleetliptrilzwam
Spiculogloea — Kapselzwam
Stilbum
Stypella
Syzygospora — Galzwam
Tetragoniomyces — Knolletjesgast
Tremella — Trilzwam
Tremellodendropsis — Koraaltrilzwam
Tremiscus — Spateltrilzwam
Tulasnella — Waaszwam
Unilacryma — Druppelzwam
Xenolachne — Trilzwam
Zygogloea