phragmo-icoon

Determinatiesleutels

Elke sleutel is als PDF beschikbaar en kan gedownload en opgeslagen worden.

Indien nodig zullen verbeteringen, aanvullingen of wijzigingen aangebracht worden en zal een bijgewerkte versie van een sleutel gepubliceerd worden met een hoger versienummer (dit versienummer wordt bij de muisaanwijzer getoond als je deze op een genusnaam zet).

Laatste wijzigingen:
- februari 2022: Generasleutel, soortsleutels van Cerinomyces, Dacrymyces en Sebacina.
- mei 2022: Generasleutel, soortsleutels van Calocera, Cerinomyces, Dacrymyces, Dendrodacrys en Myxarium; literatuurlijst


Generasleutel (versie 2.4, update 19 mei 2022)


Soortsleutels:

Achroomyces s.l. — Trilkorstje
Aporpium
Arcticomyces
Atractiella
Atractocolax
Auricularia — Judasoor
Basidiodendron — Harshaarveegje
Biatoropsis
Bourdotia — Waskorst
Bourdotigloea — Trilkorstje
Calocera — Hoorntje
Celatogloea
Ceratobasidium — Waswebje
Ceratosebacina — Waskorstje
Cerinomyces — Gaffeldrager
Chionosphaera
Cryptococcus — Waszwam
Cyphobasidium
Cystobasidium — Trilkorstje
Cystogloea
Dacrymyces — Druppelzwam
Dacryonaema
Dendrodacrys
Ditangium — Kersentrilzwam
Ditiola — Druppelzwam
Efibulobasidium — Regendruppelzwam
Eichleriella — Waskorstzwam
Endoperplexa — Waskorstje
Eocronartium — Mossenknotsje
Exidia — Trilzwam

Exidiopsis — Waskorstje
Exobasidium — Bladgast
Fibulosebacea
GuepiniopsisKelkhoorntje
HauersleviaWaskorstje
HelicobasidiumWasviltje
HelicogloeaSpiraalkorstje
Herpobasidium
Heteroacanthella
Heterochaete
Heterochaetella — Suikerstrilzwam
Heterogastridium
Heteroradulum — Waskorstzwam
Hydrophana — Waskorst
Insolibasidium — Wasviltje
Kriegeria Bres.
Krieglsteinera
Laurobasidium
Microsebacina — Waskorstje
Mycogloea
Mycostilla
Myxarium s.l.
Naohidea
Occultifur — Inbrekerszwam
Ofella
Oliveonia — Waswebje
Pachnocybe — Rijpkorstje
Paulisebacina
PhleogenaKorrelkopje
Phragmoxenidium

Proterochaete
Protoacia
Protodontia
Protomerulius
Pseudohydnum — Stekeltrilzwam
Pseudomicrostroma s.l. — Bladgast
Psilochaete
Renatobasidium — Waslaagtrilzwam
Rhizoctonia s.l. — Trosvlies
Saccosoma — "Viltmatje"
Sclerotrema
Scotomyces
Sebacina
Serendipita
Septobasidium
Sirobasidium — Ketentrilzwam
Sirotrema — Spleetliptrilzwam
Spiculogloea — Kapselzwam
Stilbum
Stypella (thans: Myxarium)
Syzygospora — Galzwam
Tetragoniomyces — Knolletjesgast
Tremella s.l. — Trilzwam
Tremellodendropsis — Koraaltrilzwam
Tremiscus — Spateltrilzwam
Tulasnella — Waaszwam
Unilacryma — Druppelzwam
Xenolachne — Trilzwam
Zygogloea