De Nederlandse Mycologische Vereniging heeft als doel

  • het vermeerderen van de kennis van de mycologie in de ruimste zin en het verbreiden
    van deze kennis;
  • het aankweken van de belangstelling voor en liefde tot de mycologie, in de eerste plaats
    onder haar leden doch ook buiten de vereniging;
  • het bijdragen aan de natuur- en landschapsbescherming, met name in mycologische zin; een en ander in het bijzonder in Nederland doch ook daarbuiten.