NMV-standpunt inzake lijst II van de Opiumwet

Per 1 december 2008 is het 'PADDO-VERBOD' van kracht geworden. 188 soorten paddenstoelen zijn in verband met dit verbod op Lijst II van de Opiumwet geplaatst. Het hebben of laten groeien van deze soorten is derhalve starfbaar geworden en vindplaatsen van soorten uit deze lijst zouden moeten worden vernietigd.

De Nederlandse Mycologische Vereniging heeft bij de lijst van 188 'verboden' paddenstoelen een aantal opmerkingen geplaatst en deze aangeboden aan minister Klink van VWS.
    Samengevat staat in deze opmerkingen te lezen dat:
  • van de 188 soorten op de lijst slechts 31 soorten inheems zijn;
  • van het merendeel van de soorten niet is aangetoond dat zij psilocybine of psilocine bevatten;
  • de lijst derhalve onbetrouwbaar is;
  • 12 van de inheemse soorten op de Rode Lijst staan en vernietiging ervan dus in strijd is met het Nederlandse natuurbeleid;
  • de verplichting vindplaatsen te vernietiging zal leiden tot een verschraling van de biodiversiteit;
  • het verbod in het bezit te zijn van soorten op de lijst de wetenschappelijke en educatieve doelstellingen van de NMV bemoeilijkt;
  • het onbegrijpelijk is dat bij het vervaardigen van de lijst, resp. het wetsontwerp, Nederlandse deskundigen op het gebied van paddenstoelen niet zijn geraadpleegd.
In een brief antwoordde de Minister dat met het verbod "nimmer is beoogd dat natuurlijke vindplaatsen van bepaalde paddenstoelen-soorten zouden moeten worden vernietigd." Ook strafrechtelijk optreden tegen het van nature aanwezig zijn van paddenstoelen uit de bewuste lijst is niet aan de orde.

Download hier het standpunt van de NMV (PDF, 25 KB).

Download hier het antwoord dat de Directeur-Generaal van de Volksgezondheid, ir. De Goeij, namens de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport heeft gestuurd (PDF, 310 KB).

Download hier het rapport "Drugs in beeld", nummer 15 van juni 2007, waarnaar Minister Klink in zijn brief verwijst (PDF, 76 KB).

Download hier de brief met het antwoord van de Minister van Justitie op kamervragen n.a.v. het paddo-verbod (PDF, 57 KB).
Peter E Pracownik 1996
Peter E Pracownik 1996


DE NEDERLANDSE MYCOLOGISCHE VERENIGING HOUDT ZICH NIET BEZIG MET PSYCHOACTIEVE OF GEESTVERRUIMENDE MIDDELEN EN ONDERHOUDT GEEN BETREKKINGEN MET DE WERELD WAARIN PADDO'S MET DIT DOEL WORDEN GEKWEEKT, VERHANDELD OF GEBRUIKT.


Bekijk de hele pagina uit "De erfenis van Rataplan"