NMV-plukstandpunt

Hieronder volgt de letterlijke tekst van het standpunt van de Nederlandse Mycologische Vereniging (NMV) omtrent het plukken van paddenstoelen, zoals gepubliceerd in Coolia 44(2), 130-131 (2001). Aan de hier (op het web) gepubliceerde tekst kunnen geen rechten of consequenties worden ontleend.

Standpunt

De Nederlandse Mycologische Vereniging is een vereniging die de studie en het behoud van paddenstoelen wil bevorderen. Het plukken van paddenstoelen voor consumptie, op wat voor schaal dan ook, behoort niet tot de doelstellingen van de vereniging. Tijdens activiteiten (excursies) van de NMV worden er dan ook geen paddenstoelen verzameld ten behoeve van consumptie. Het op beperkte schaal plukken van paddenstoelen t.b.v. serieuze studie en educatie is echter noodzakelijk en niet schadelijk, maar in druk bezochte natuurgebieden dient er voor gezorgd te worden dat dit op een voor het publiek onopvallende wijze gebeurt, zonder visuele schade. Dit houdt dus ook in dat geplukte maar niet meegenomen paddenstoelen niet zichtbaar beschadigd achterblijven en omgekeerde boomstammen weer worden teruggeplaatst.

Overwegingen