Mycologische publicaties in Nederland
Coolia
Coolia


Contactblad van de Nederlandse Mycologische Vereniging. Verschijnt 4 keer per jaar, en bevat artikelen over uiteenlopende mycologische onderwerpen, verenigingsnieuws, het excursieprogramma enz. Meer informatie...
Een groot aantal publicaties met determinatiesleutels die een jaar of langer geleden gepubliceerd zijn, kan men als PDF-bestand downloaden. Klik hier!
Veel oude Coolia's zijn nog leverbaar. Ga naar de bestelpagina.
De eerste jaargangen van Coolia zijn als PDF-bestand beschikbaar! Bekijk de lijst.
Beknopte standaardlijst van Nederlandse paddenstoelen Naam & Faam van Nederlandse paddenstoelen
Werkgroep Paddenstoelenkartering Nederland, 2014

Namenlijst om de thans geldige wetenschappelijke naam bij een Nederlandse naam op te zoeken of andersom. Bij alle soorten zijn de soortcode, signalerings- en validatiecriteria, Rode Lijststatus (2008) en frequentieklasse (meldingsperiode 1990-2010) opgenomen. Dit boekje is een must voor iedere karteerder maar ook voor excursieleiders en natuurgidsen om in het veld snel een naam te kunnen nakijken en zijn zeldzaamheid te kunnen inschatten, zoals die uit het NMV-gegevensbestand wordt afgeleid. Dit boekje is de "veldversie" van de Beknopte standaardlijst van Nederlandse paddenstoelen (zie hieronder).

Standaardlijst 2013 Beknopte standaardlijst van Nederlandse paddenstoelen
(Eef Arnolds & Ad van den Berg, 2013)
Dit rapport is geschreven voor natuurbeheerders, beleidmakers en mycologen. Het biedt handvatten en adviezen waardoor een beter en gerichter natuurbeheer met aandacht voor paddenstoelen kan ontstaan. Dit is in het belang van het gehele ecosysteem. Onmisbaar voor zowel beheerders als inventariseerders!
Ga naar de bestelpagina.
Stekelzwammen src= Stekelzwammen van Nederland en BelgiŽ
Lees de beschrijving
Supplement bij Coolia 46(3) (2003), met sleutels tot en beschrijvingen en kleurenfoto's van de Stekelzwammen en Pruikzwammen uit Nederland en BelgiŽ.
Deze publicatie is nog leverbaar. Ga naar de bestelpagina.
Verspreidingsatlas De Aardsterren van Nederland en BelgiŽ
(Leo M. Jalink (1995))
Lees de beschrijving
Supplement bij Coolia 38 (1995), met sleutels tot en beschrijvingen, pentekeningen en kleurenfoto's van de Aardsterren uit Nederland en BelgiŽ. Het geeft een overzicht van verspreiding, ecologische voorkeur en evt. voor- of achteruitgang van de Aardsterren. Bij alle soorten zijn verspreidingskaartjes opgenomen.
Download deze publicatie (22 MB)
Atlas Atlas van Nederlandse paddenstoelen
(M.M. Nauta en E.C. Vellinga (1995))
Overzicht van verspreiding, ecologische voorkeur en evt. voor- of achteruitgang van 375 soorten macrofungi. Dit is het eerste deel van een serie die is gebaseerd op de gegevens verzameld in het landelijke project paddenstoelkartering van de NMV.
Overzicht van de paddenstoelen in Nederland Overzicht van de paddenstoelen van Nederland
(E. Arnolds, Th.W. Kuyper, M.E. Noordeloos (red.) (1995, 1999))
Lees de beschrijving (dit is gťťn plaatjesboek!)
Gegevens over verspreiding en ecologie van alle Nederlandse macrofungi, met voor iedere soort literatuurverwijzingen naar beschrijvingen en afbeeldingen. Een index en een Nederlandse namenlijst (zie hieronder) zijn apart verkrijgbaar.
Supplement 1. Index Overzicht van de paddenstoelen van Nederland. Supplement 1. Index
(E. Arnolds, Th.W. Kuyper, M.E. Noordeloos (red.) (1996))
Dit boekje vormt de index tot de eerste druk van het Overzicht van de paddestoelen in Nederland. Mensen die de eerste druk uit 1995 in hun bezit hebben, kunnen deze index nog bestellen.
Supplement 2. Namenlijst, Rode Lijst Overzicht van de paddenstoelen van Nederland. Supplement 2. Namenlijst, Rode Lijst
(E. Arnolds, Th.W. Kuyper, M.E. Noordeloos (red.) (1996))
Dit handige boekje omvat tweemaal de officiŽle namenlijst van alle in het 'Overzicht' (zie hierboven) opgenomen macrofungi, eenmaal gesorteerd wetenschappelijke naam (zoals geaccepteerd anno 1995) en eenmaal op Nederlandse naam. Waar dat van toepasssing is, is de Rode Lijst-status toegevoegd.
Verspreidingsatlas Verspreidingsatlas van de paddenstoelen van Nederland
(R. Chrispijn, J. Lennie, M. Nauta, M. Veerkamp, E.C. Vellinga (red.) (2000))
Verspreidingskaartjes van alle Nederlandse macrofungi (stand 1997).
De atlas bestaat uit twee delen: I) Agaricales; II) Aphyllophorales, Phragmobasidiomycetidae, Gasteromycetes, Ascomycotina en Myxomycotina.
Deze publicatie is leverbaar.
Coolia 45(2) Uitbreiding Nederlandse namenlijst voor Aphyllophorales en Phragmobasidiomycetes
(H. Lammers & K. van der Put (2002) in: Coolia 45(2), blz. 110-118)
De titel spreekt voor zich: al die korstjes en trillers hadden tot nu toe nog geen Nederlandse naam...
Deze Coolia is nog leverbaar. Ga naar de bestelpagina en bestel Coolia 45(2).
Supplement 2. Namenlijst, Rode Lijst Standaardlijst voor de Nederlandse Myxomyceten (Slijmzwammen)
(H. van Hooff (2006) in: Coolia 49(4), blz. 204-219)
Er was al eerder een namenlijst voor de Myxo's geplubiceerd in Coolia (Coolia 43(3): 138-147), maar nieuw en gedegen nomenclatorisch onderzoek dwong tot herziening. Nu hebben alle Nederlandse slijmzwammen eindelijk een mooie Nederlandse naam!
Download deze Coolia in PDF
Supplement 2. Namenlijst, Rode Lijst Uitbreiding Nederlandse namenlijst voor Ascomyceten
(H. Lammers, L. Raaijmakers & H. van Hooff (2007) in: Coolia 50(4), blz. 192-227)
Sinds het verschijnen van het 'Overzicht van de paddestoelen in Nederland' zijn er enorm veel (honderden!) voor ons land nieuwe Ascomyceten ontdekt, met name in de groepen van de kleinere soorten, de zg. 'microfungi'. Bovendien hadden de meeste kleine 'Ascootjes' sowieso nog geen Nederlandse naam. In die leemte is nu voorzien!
Download deze Coolia in PDF

Uitgaven door het Nationaal herbarium

Persoonia Persoonia
Vakblad van de (gast)medewerkers van het Rijksherbarium. Verschijnt onregelmatig (gestreefd wordt naar 2x per jaar), met artikelen over voornamelijk taxonomische onderwerpen uit mycologie en lichenologie. Bezoek de website van Persoonia
Psathyrella The Dutch, French and British species of Psathyrella
E. Kits van Waveren (1985)
Monografie van de Franjehoeden (Psathyrella), gebaseerd op een revisie van materiaal uit de drie genoemde landen. Bevat sleutels tot en uitvoerige beschrijvingen van alle door de auteur geaccepteerde soorten.
Inocybe Revision of the genus Inocybe in Europe - I
Th.W. Kuyper (1986)
Monografie van de gladsporige Vezelkoppen (Inocybe), gebaseerd op Europees materiaal. Bevat sleutels tot en uitvoerige beschrijvingen van alle door de auteur geaccepteerde soorten.
M.M. Nauta 1987 Revisie van de in Nederland voorkomende soorten van het geslacht Agrocybe (Leemhoeden)
M.M. Nauta (1987)
Dit werk omvat een beschrijving van het geslacht Agrocybe, determinatiesleutels tot de soorten, soortbeschrijvingen en lijntekeningen (figuren van microscopische kenmerken).
R.A. Maas Geesteranus 1992 Mycenas of the Northern Hemisphere
I. Studies in Mycenas and other papers
II. Conspectus of the Mycenas of the Northern Hemisphere

R.A. Maas Geesteranus (1992)
Maas' studie in Mycena's leverde tal van publicaties op, welke hier hier - letterlijk - zijn gebundeld. In deel II vindt men de determinatiesleutels tot de secties. Daarna zal men verder moeten determineren met de sleutels die bij de verschillende publicaties staan.

Uitgaven van het CBS

CBS course CBS Course in Mycology
W. Gams et al. (1998)
Een introductie tot de systematische mycologie, met de nadruk op het werk met levende collecties. Dit boek is gebaseerd op de jaarlijkse cursus mycologie die op het CBS gegeven wordt. Dit is de nieuwe (4e), herziene editie!
CBS SIM Studies in Mycology
Diverse auteurs; hieronder slechts een beperkte greep.
34 The development of the hymenophoral trama in the Aphyllophorales and Agaricales. A.F.M. Reijnders & J.A. Stalpers (1992, uitverkocht).
35 The Aphyllophoraceous fungi I. Keys to the species of Thelephorales. J.A. Stalpers (1993, uitverkocht).
40 The Aphyllophoraceous fungi II. Keys to the species of Hericiales. J.A. Stalpers (1996). Meer informatie...

Uitgaven in samenwerking met de KNNV

Veldgids Paddenstoelen deel II Veldgids Paddenstoelen deel II
Beker-, buik-, gaatjes-, kern-, knots-, koraal-, korst-, stekel- en trilzwammen

Nico Dam & Thomas W. Kuyper, 2016

De tweede paddenstoelengids van Nico Dam en Thom Kuyper omvat circa 420 van de meest algemene niet-plaatjeszwammen van Nederland. Het boek is gericht op de herkenning in het veld: het bevat gedetailleerde sleutels, maar daarnaast ook duidelijke foto’s.

Deze publicatie is leverbaar. Ga naar de bestelpagina

Veldgids Paddenstoelen Veldgids Paddenstoelen - Plaatjeszwammen en boleten
(Nico Dam & Thomas W. Kuyper, 2013)
Dit is de eerste paddenstoelengids, waarin alle algemene plaatjeszwammen en boleten van Nederland zijn opgenomen. Dat wil zeggen dat de opgenomen soorten 95% dekken van alle in Nederland waargenomen soorten uit deze twee groepen. Het boek bevat heldere determinatiesleutels op basis van veldkenmerken tot alle opgenomen soorten en goede foto's waarop vaak de variaties van de afgebeelde soort goed te zien zijn.
Ga naar de bestelpagina.
Basisboek Paddenstoelen
(N. Dam, Th. Kuyper, M. Dam (2006))
Onmisbaar boek voor beginners: alle relevante terminologie met betrekking tot plaatjeszwammen en boleten wordt helder behandeld en bovendien is het boek voorzien van determinatiesleutels tot de 500 algemeenste soorten (die in minstens 4% van de atlasblokken kunnen worden aangetroffen) op basis van veldkenmerken. Lees meer...
Deze publicatie is leverbaar. Ga naar de bestelpagina.
Het leven van paddenstoelen en schimmels Het leven van paddenstoelen en schinmels
(Jans H. Peters, 2013 (vertaling: Nico dam))
Het is drieŽndertig jaar geleden dat er voor het laatst een populairwetenschappelijk boek in onze taal verschenen is dat het schimmelrijk in zijn volle breedte presenteert. In die tijd is er veel veranderd. Dit boek presenteert het "verborgen rijk" opnieuw en op geheel eigentijdse wijze. Lees de recensie.
paddenstoelvriendelijk natuurbeheer Paddenstoelvriendelijk natuurbeheer
(P.J. Keizer (2003))
Dit boekje is vooral bestemd voor beheerders en mensen die verspreidingsonderzoek doen en beheerders willen adviseren. De Commissie paddenstoelen en Natuurbehoud van de verening, waarvan ook de heer Keizer deel uitmaakt, heeft een aantal pamfletten samengesteld met concrete aanwijzingen voor een meer paddenstoelvriendelijk natuurbeheer. Lees meer... of lees de informatie over het boekje.
Deze publicatie is leverbaar. Ga naar de bestelpagina.
Mycorrhizaschimmels Mycorrhizaschimmels sleutelfactor voor duurzame lanbouw en natuur
(Jaqueline Baar & Wim Ozinga (2007))
'Mycorrhizaschimmels' beschrijft de recente ervaringen van landbouwers en natuurbeheerders in Nederland en BelgiŽ. Het vult daarmee een leemte voor een brede groep, variŽrend van beleidsmakers en beheerderes van natuurgebieden tot adviseurs in land- en tuinbouw. Daarnaast is het zeer geschikt voor studenten.
Dit boek kunt u bestellen bij de KNNV-uitgeverij.
Flevo Paddenstoelen in Flevoland
(Ger van Zanen, Piet Bremer en Huub van der Aa (red.) (2000))
Overzicht van de paddenstoelen in Flevoland, gebaseerd op 25 jaar inventariseren door de Werkgroep Mycologisch Onderzoek Ijsselmeerpolders (WMOIJ).
De Nederlandse Myxomyceten
(N.E. Nannanga-Bremenkamp (1974))
Dit boek beschrijft alle tot dan toe uit Nederland bekende slijmzwammen. Het taxonomisch deel omvat determinatiesleutels en uitgebreide beschrijvingen en pentekeningen van elke soort. Ook zijn er hoofdstukken gewijd aan de leefwijze en oecologie van de slijmzwammen en hoe je ze kunt verzamelen en bewaren.

Mycologische publicaties in de serie Wetenschappelijke Mededelingen van de KNNV

Overige mycologische publicatie

Wegbermen, lanen en parken Wegbermen, lanen en parken, toevluchtsoord voor paddenstoelen
Nederlandse Mycologische Vereniging, 2014

Deze nieuwe brochure vestigt de aandacht op openbaar groen dat, wanneer er oude(re) bomen staan, zeer interessant kan zijn voor paddenstoelen, waaronder veel specifieke mycorrhizasoorten, waarvan er bovendien veel op de Rode Lijst staan. Deze brochure biedt handvatten voor beheerders.
Meer info...

Meeldauwen van BelgiŽ en Nederland Meeldauwen van BelgiŽ en Nederland
R. Leysen (2014)
Dit boekje bevat ruim geÔllustreerde informatie over voorkomen, morfologie en voortplanting van meeldauwen. Het bevat een uitgebreide determinatiesleutel voor ruim 210 soorten die kunnen voorkomen in BelgiŽ en Nederland; ongeveer 100 daarvan waren reeds waargenomen bij het vershcijnen van dit werk.
OBN-rapport OBN preadvies paddenstoelen. Paddenstoelen in het natuurbeheer
(Wim A. Ozinga, Eef Arnolds, Peter-Jan Keizer & Thomas W. Kuyper, 2013)
In dit boek zijn alle op dit moment uit Nederland bekende en door de NMV geaccepteerde paddenstoelsoorten opgenomen met hun moderne naam en bijbehorende ecologsiche gegevens. Het vervangt de standaardlijst in het 'Overzicht van de paddestoelen in Nederland.'
Ga naar de bestelpagina.
Niet zomaar een bos....!! Niet zomaar een bos....!!
Henk Lammers, Hans van Hooff, Leon Raaijmakers, Jan van Kuik &, Theo Boudewijns (2012)
Dit boek beschrijft een gedetailleerd natuuronderzoek gedurende een periode van 17 jaren in het Coovels bos te Helmond. De lezer wordt als het ware aan de hand door het bos geleid. Hoewel de nadruk op paddenstoelen ligt, wordt ook aandacht geschonken aan planten, mossen, korstmossen en een groot aantal dieren. Onder de 2001 gevonden paddenstoelsoorten bevinden zich 334 nieuwe soorten voor Nederland en ťťn nieuwe soort voor de wereld. Deze zijn uitvoerig beschreven en in kleur geÔllustreerd. Het boek bevat daarnaast veel kleurenfoto's en omvat 440 pagina's.
Roesten van Nederland Roesten van Nederland
A.J. Termorshuizen & C.A. Swertz (2011, 2015)
In dit boek worden 163 roestschimmels behandel die op bijna 300 plantensoorten voorkomen in ons land. Er zijn determinatiesleutels en soortbeschrijvingen opgenomen en vele unieke afbeeldingen. Daarnaast zijn ook nog eens 182 soorten beschreven die nog niet in ons land zijn aangetroffen, maar wel zouden kunnen verschijnen, omdat de waardplanten hier groeien.
Brochure naaldbossen Naaldbossen in Nederland: bedreigde levensgemeenschappen
Nederlandse Mycologische Vereniging, 2010

Naaldbossen dreigen uit Nederland te verdwijnen, omdat beheerders deze bossen op grote schaal "omvormen" naar bostypen, waarvan men denkt dat die in ons land thuishoren; naaldbossen zouden niet natuurlijk zijn. De NMV is ongelukkig met deze redenering, omdat veel naaldbossen unieke levensgemeenschappen vormen, waarin veel bedreigde paddenstoelen groeien. Deze brochure beschrijft alle belangrijke naaldbostypen in Nederland en onderbouwt zo het belang van hun voortbestaan. Meer info...

Aardtongen door C.F. Roobeek 2009 Aardtongen in de duinen van Noord-Kennemerland 2005 t/m 2008.
C.F. Roobeek (2009)
Kees Robeek verzamelde enkele jaren achtereen vele honderden Aardtongen en onderzocht ze allemaal systematisch. Hij stelde een uitgebreid rapport samen, waarin o.a. een nieuwe sleutel. Het rapport is als PDF-bestand beschikbaar, maar Kees verwacht ook reacties.
Basisrapport Rode Lijst Paddenstoelen Basisrapport Rode Lijst Paddenstoelen
Eef Arnolds & Mirjam Veerkamp (2008)
Dit lijvige rapport werd op 18 oktober 2008 tijdens de viering van het 100-jarig bestaan van de NMV gepresenteerd en uitgerijkt aan het Ministerie van LNV. Het bevat de Rode Lijst en maakt vergelijkingen met de Rode Lijst uit 1996 en met de ons omringende landen. Lees meer op de infopagina.
F.A.N. Flora Agaricina Neerlandica
Diverse auteurs
(Uitgeverij Balkema/CRC; voor NMV leden verkrijgbaar op het Nationaal Herbarium, Leiden)
Serie kritische monografiën van de Nederlandse Plaatjeszwammen en Boleten (Agaricales). Bevat sleutels tot families, geslachten en soorten, en beschrijvingen daarvan. Tot nu toe zijn er zes delen verschenen. Lees meer...
Niet alle delen zijn op dit moment leverbaar. Lees de info op de bestelpagina.
Houtzwammentabel Houtzwammentabel
H. Jahn, bewerkt door Peter-Jan Keizer (1992)
Uitg.: Jeugdbondsuitgeverij (uitverkocht)
Deze houtzwammentabel is vrij vertaald naar H. Jahn (1963): Mitteleuropšische Porlinge und ihr Vorkommen in Wetsfalen. De tabel en beschrijvingen zijn aangepast en gecontroleerd naar Nederlands levend en herbariummateriaal.
Download deze publicatie (PDF-formaat, 97 pagina's, 4,4 MB)
NEM Gids voor de paddenstoelen in het Meetnet
(Eef Arnolds en Mirjam Veerkamp (1999))
Overzicht van de paddenstoelen die meedraaien in het Netwerk Ecologische Monitoring, met fraaie kleurenfoto's en korte beschrijvingen van alle soorten. Meer informatie...
Wilt u dit boek hebben? Lees de info op de bestelpagina.
Rode Lijst Bedreigde en kwetsbare paddenstoelen in Nederland
Toelichting op de Rode Lijst
(E.J.M. Arnolds en G. van Ommering (1996))
Rapport IKC Natuurbeheer nr. 24, Wageningen.
Bevat de officiële Rode Lijst van paddenstoelen, en een toelichting daarop, waarin op achtergronden en op specifieke standplaatstypen wordt ingegaan.

Bij Alterra verschenen drie wetenschappelijke publicaties over de mycoflora in Nederlands bos. Deze publicaties zijn niet meer te koop. U kunt ze wel als PDF-bestand downloaden.
Dood hout en biodiversiteit (4,4 MB)
Jagers op Akkerhuis G.A.J.M., S.M.J. Wijdeven, L.G. Moraal, M.T. Veerkamp & R.J. Bijlsma (2006), Alterra-rapport 1320

De diversiteit van paddestoelen in het Nederlandse bos (0,6 MB)
M.T. Veerkamp (2005), Alterra-rapport 1157

Paddestoelen in bosreservaten (0,1 MB)
M.T. Veerkamp (2003), Alterra-rapport 684

Paddestoelen in acht bosreservaten (2,4 MB)
M.T. Veerkamp (2001), Alterra-rapport 419

Jordaan Champignons in de Jordaan
(Rob Chrispijn e.a. (1999))
Overzicht van de paddenstoelen in en rond Amsterdam, met notities, anekdotes, vondstgegevens, gedichtjes, recepten, tekeningen, kleurenfoto's en wat al niet. 1106 soorten! Meer informatie... bestelpagina.
Vliegenzwammen op het Rapenburg Vliegenzwammen op het Rapenburg
(Hans Adema, 2008)


Overzicht van de paddenstoelen in de binnenstad van Leiden met foto's en beschrijvingen van bijna alle 250 in deze binnenstad gevonden soorten.
Bekijk het omslag (PDF, 3,1 MB)...
U kunt dit boek bestellen via Natuur en Boek in Naturalis.
Adema/Tilburg Vliegenzwam, elfenbank en andere paddestoelen
(Mieke van Tilburg & Hans Adema, 1996)
Jeugdboek dat geschikt is voor kinderen vanaf 12 jaar over de verschijning en het leven van paddenstoelen en ideeŽn voor zelfonderzoek, fraai geÔllustreerd. Lees meer...