Vliegenzwam paddenstoel van het jaar 2022

Vliegenzwam (Amanita muscaria (L.) Lam)
Foto: Cees Klomp

Geef in 2022 al uw waarnemingen van de Vliegenzwam door!

In 1991 en 2000 zijn er grote publieksinventarisaties naar de Vliegenzwam geweest. Beide projecten, getrokken door de KNNV (vereniging voor veldbiologie) in samenwerking met de NMV, waren grote successen en hebben vele duizenden extra waarnemingen opgeleverd. In 2022 willen we deze inventarisatie herhalen. We roepen alle natuurliefhebbers (in brede zin!) van Nederland op om hun waarnemingen door te geven. Dat kan via de gebruikelijke kanalen, zoals Telmee, Verspreidingsatlas, Waarneming.nl en ObsIdentify. Voor natuurliefhebbers die dit niet gewend zijn, zal er een speciaal en gebruikersvriendelijk invoerscherm komen op Waarneming.nl. We willen niet alleen de verspreiding van de Vliegenzwam in kaart brengen, maar ook bij welke boom deze staat en in welk biotoop. En omdat het de derde keer is dat dit gebeurt kunnen er eventuele trends bepaald worden.
In 2012 is in Vlaanderen een publieksactie geweest om de grootste Vliegenzwam te vinden. De grootste was 26,5 cm breed. Kunnen wij in Nederland een grotere vinden? Dat vraagt om een ludieke prijsvraag!

Stuur uw (bewijs-)foto's met datum en vindplaatsomschrijving naar vliegenzwam@mycologen.nl !
(de vindplaatsen zullen niet via internet of op andere wijze algemeen bekend gemaakt worden)

Vliegenzwam ook in Duitsland paddenstoel van het jaar 2022

Geïnteresseerd? Bezoek de website van het DGfM

Resultaten van voorgaande jaren

Van de paddenstoel van het jaar in de voorgaande jaren zijn verschillende resultaten op onze website terug te zien. Bekijk!